2105775210 6977605477 Τρισευγένης 13, Περιστέρι lewnidas.nikoloulias@gmail.com

 

 
Νικολούλιας Λεωνίδας
Ηλεκτρολόγος - Ηλεκτρολογικές Εργασίες Περιστέρι, Αττική

Οι Ηλεκτρολογικές Εργασίες αναφέρονται στις εργασίες εκείνες που πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό - ηλεκτρολόγο, σε μια κατοικία ή επαγγελματικό χώρο και περιλαμβάνουν την μελέτη και εγκατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Ο ηλεκτρολόγος Νικολούλιας Λεωνίδας ειδικεύεται στις ηλεκτρολογικές λύσεις για το Περιστέρι και ολόκληρη την Αττική.

Με πολυετή εμπειρία στον τομέα, αποτελεί τον αξιόπιστο εταίρο σας για όλες τις ηλεκτρολογικές ανάγκες.

 

 

 

 
 
 
Οι συνηθισμένες εργασίες που πραγματοποιούνται είναι:
 
 
 
 
 

Εγκαταστάσεις Ηλεκτρικών Συστημάτων

Αναλαμβάνουμε την πλήρη εγκατάσταση ηλεκτρικών συστημάτων για επιχειρήσεις και οικιακούς χώρους, εξασφαλίζοντας ασφάλεια και αποτελεσματική λειτουργία.
 
 
 
 
 
 

Συντηρήσεις και Επισκευές
Προσφέρουμε υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, εξασφαλίζοντας την αδιάκοπη λειτουργία των συστημάτων σας.
 
 
 
 
 
 

Αυτοματισμοί και Έξυπνες Λύσεις
Ενσωματώνουμε σύγχρονες τεχνολογίες για τη δημιουργίαn αυτοματισμών και έξυπνων λύσεων που εξυπηρετούν τις σύγχρονες ανάγκες.
 
 
 
 
 
 

Πράσινες Ενεργειακές Λύσεις

Κατανοούμε τη σημασία της βιωσιμότητας, προσφέροντας λύσεις που επιτρέπουν την εξοικονόμηση ενέργειας και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών.
 
 
 
 
 
 
 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ

μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε περισσότερα σχετικά με τις ανάγκες σας και να σας
προτείνουμε τις καλύτερες λύσεις για τον χώρο σας.